Zarząd

REGINA BISKUPSKA

Prezes Zarządu

Ukończyła Politechnikę Łódzką (Wydział Budownictwa i Architektury), uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Przedsiębiorstwie Budowlanym PREFABUD, dalej zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując firmie FAMBUD, w Urzędzie Rejonowym w Skierniewicach, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach oraz od 2007 roku w MIRBUD S.A. Od 2008 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji. W styczniu 2016 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

JERZY MIRGOS

Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie w zarządzaniu firmami działającymi w sektorze budownictwa zdobywał już od 1985 roku, pracując m.in. na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest ze spółką MIRBUD, w której w ostatnich latach zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, odpowiadającego m.in. za strategię działania i dalszy rozwój. W 2008 roku założył spółkę JHM DEVELOPMENT, w której jest w sposób pośredni akcjonariuszem większościowym. Jako największy swój sukces zawodowy uważa stworzenie prężnie działającej Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz wprowadzenie dwóch spółek; MIRBUD S.A. i JHM DEVELOPMENT S.A. na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Od 19 czerwca 2012r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

SŁAWOMIR SIEDLARSKI

Członek Zarządu

Ukończył Politechnikę Warszawską o kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, uzyskując tytuł magistra inżyniera organizacji produkcji. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Ernst & Young Academy of Business, Executive Studies in Finance w zakresie finansów oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1988 roku w spółce kapitałowej SIMPLE S.A., w której pełnił również funkcję Członka Zarządu. Następnie pracował w THULE Sp. z o.o., gdzie był Dyrektorem Finansowym. Od 2009 roku prowadził indywidulaną działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów w zakresie doradztwa finansowego. Od 2012 roku pan Sławomir Siedlarski związany jest z JHM DEVELOPMENT S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.

KAJA MIRGOS

Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją w zakresie finansów przedsiębiorstw, jest również laureatką prestiżowych konkursów z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada międzynarodowy tytuł Certified Financial Analyst (CFA), jest również członkiem stowarzyszonym organizacji Associaton of Chartered Certified Accountants (ACCA). Swoją dotychczasową karierę zawodową rozwijała w firmach doradczych i konsultingowych, m.in w Ernst & Young Polska. Posiada doświadczenie w zakresie analizy strategicznej, wycen przedsiębiorstw oraz przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości.

Z JHM DEVELOPMENT S.A. związana jest od roku 2014. W spółce pełni rolę Dyrektora ds. Rozwoju odpowiadając za przygotowanie i koordynację projektów deweloperskich oraz organizację procesu sprzedaży.