Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 69 200 000 akcji, w tym:

  • 27 497 500 akcji Serii A1,

  • 41 702 500 akcji Serii A2

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.

 

STRUKTURA AKCJONARIATU (POWYŻEJ 5%)
MIRBUD S.A. 66 177 242 akcji (95,63%)
Pozostali akcjonariusze 3 022 758 (4,37%)
RAZEM 69 200 000 akcji (100%)