Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 69 200 000 akcji, w tym:

  • 27 497 500 akcji Serii A1,

  • 41 702 500 akcji Serii A2

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.

 

STRUKTURA AKCJONARIATU
MIRBUD S.A. 69 200 000 akcji (100%)