Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 69 200 000 akcji, w tym:

  • 27 497 500 akcji Serii A1,

  • 41 702 500 akcji Serii A2

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.

 

STRUKTURA AKCJONARIATU (POWYŻEJ 5%)
MIRBUD S.A. 61 647 713 akcji (89,09%)
Jerzy Mirgos 4 305 000 akcji (6,22%)
Pozostali akcjonariusze 3 247 287 (4,69%)
RAZEM 69 200 000 akcji (100%)