Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 69 200 000 akcji, w tym:

  • 27 497 500 akcji Serii A1,

  • 41 702 500 akcji Serii A2

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.

 

STRUKTURA AKCJONARIATU (POWYŻEJ 5%)
MIRBUD S.A. 59 707 787 akcji (86,28%)
Jerzy Mirgos 4 305 000 akcji (6,22%)
Pozostali akcjonariusze 5 187 213 akcji (7,50%)
RAZEM 69 200 000 akcji (100%)