Rada Nadzorcza

  • Dariusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Wydział Filologiczny, na kierunku filologia romańska, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej. Dodatkowo Pan Dariusz Jankowski ukończył aplikację adwokacką.

Obecnie Pan Dariusz Jankowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Dariusz Jankowski z siedzibą w Łodzi (90-410), przy ul. Piotrkowskiej 29.

  • Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania (specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw), uzyskując tytuł magistra. Ponadto Pani Agnieszka Bujnowska złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007).

Andrzej Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Wydział Mechaniczny – kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów). Uzyskał tytuł magistra inżyniera. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Handlowym PADER Sp. z o.o.

Radosław Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

  • Waldemar Borzykowski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przez 13 lat pracował jako Skarbnik Miasta w Urzędzie Miasta Skierniewice

  • Wiesław Krzysztof Kosonóg – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, Wydział Administracji w specjalności administracja publiczna oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Europeistyki w specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, a także wieloletni członek rad nadzorczych, w tym: II i III kadencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; członek rady Łódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi; Członek i przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO – Spółka z o.o. w Brzeznej w okresie realizacji przez spółkę planu restrukturyzacji i stabilizacji sytuacji finansowej. Był również Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, v-ce przewodniczący komisji rewizyjnej i v-ce przewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Ostatnio pracował na stanowisku prezesa jednoosobowego zarządu spółki w Kwiaciarskim Zakładzie Doświadczalnym IO – Nowy Dwór Spółka z o.o.