Serii B

Liczba obligacji 10.500
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000
Łączna wartość nominalna obligacji 10,5 mln zł
Dzień Emisji 14.08.2018r.
Dzień Wykupu 14.08.2021r.

 

W dniu 15 lutego 2021 roku dokonano przedterminowego wykupu obligacji w liczbie 1441 szt. Tym samym został dokonany całkowity wykup obligacji serii B.

Zabezpieczenie obligacji Hipoteka
Cele emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
Dni płatności odsetek 14 listopada 2018 r., 14 lutego 2019 r., 14 maja 2019 r., 14 sierpnia 2019 r., 14 listopada 2019 r., 14 lutego 2020 r., 14 maja 2020 r., 14 sierpnia 2020 r., 14 listopada 2020 r., 14 lutego 2021 r., 14 maja 2021 r., 14 sierpnia 2021 r.
Oprocentowanie WIBOR 3M + marża. Naliczane w następujących po sobie kwartalnych okresach odsetkowych
Catalyst Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW i ASO BONDSPOT