O FIRMIE

Spółka powstała w 2008 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej 24.11.2010 r. Spółka Akcyjna została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.12.2010 r. pod numerem KRS 0000372753.

Począwszy od 9 sierpnia 2011 roku akcje JHM DEVELOPMENT S.A. są notowane na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności JHM DEVELOPMENT S.A. jest budowa nieruchomości mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budowa nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych.

W ciągu 11 lat istnienia spółka zrealizowała niemal 20 projektów inwestycyjnych w 11 miastach Polski, w tym m.in. w:

 • Katowicach
 • Rumi
 • Helu
 • Skierniewicach
 • Żyrardowie
 • Rawie Mazowieckiej
 • Łowiczu
 • Brzezinach
 • Bełchatowie
 • Koninie

W trakcie realizacji lub w przygotowaniu są inwestycje w Łodzi, Zakopanem, Bydgoszczy, Jastrzębiej Górze, Koninie, Łowiczu, Skierniewicach, Rumi, Katowicach.

JHM DEVELOPMENT S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej MIRBUD, w skład której wchodzą spółki:

 • Mirbud S.A. (budownictwo kubaturowe, obiekty użyteczności publicznej i in.)
 • JHM DEVELOPMENT S.A. (działalność deweloperska, wynajem powierzchni komercyjnych)
 • MARYWILSKA 44 sp. z o.o. (Centrum Handlowe MARYWISKA 44  w Warszawie)
 • PBDIM KOBYLARNIA (inżynieria dróg i mostów)
 • EXPO MAZURY sp. z o.o. (obiekt konferencyjno-targowy w Ostródzie).

Aktualnie struktura akcjonariatu spółki wygląda następująco (dane na dzień 20.12.2019r.):

Struktura Akcjonariatu (powyżej 5%) Akcjonariat według liczby akcji
MIRBUD S.A. 69 200 000 akcji (100%)
RAZEM 69 200 000 akcji (100%)