Serii E

Liczba obligacji5 50.000
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000
Łączna wartość nominalna obligacji 50.000.000 zł
Dzień Emisji 17.12.2021 r.
Dzień Wykupu 17.12.2025 r.
Zabezpieczenie obligacji Zabezpieczone
Cele emisji Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów mieszkaniowych, w tym na zakup gruntów oraz na finansowanie i/lub refinansowanie Dozwolonej Transakcji
Dni płatności odsetek 17 czerwca 2022r., 17 grudnia 2022r., 17 czerwca 2023r., 17 grudnia 2023r., 17 czerwca 2024r., 17 grudnia 2024r., 17 czerwca 2025r., 17 grudnia 2025r.
Oprocentowanie WIBOR 6M + marża. Naliczane w następujących po sobie półrocznych okresach odsetkowych
Catalyst Obligacje będą wprowadzone do ASO w dniu rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW. Dzień pierwszego notowania Obligacji na ASO przypadnie nie później niż 30 dni od Dnia Emisji.