JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2022 roku

Data sporządzenia:

12.05.2022

Numer raportu:

EBI04/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Podstawa prawna:

§ 11.3 Warunków Emisji Obligacji Serii C/D

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), przekazuje w załączeniu rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 marca 2022 roku.

Podpisy:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów