JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Korekta Raportu nr 25

Data sporządzenia:

15.11.2016

Numer raportu:

RB25/2016

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Korekta Raportu nr 25 w sprawie informacjio otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A.(dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 25/2016 dokonuje korekty raportu poprzez dołączenie skanu zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 września 2016 r. od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.dokonanej w dniu 20 września 2016r.

Treść raportu nie uległa zmianie

Załączniki

Powiadomienie o transakcji JM 2109 JHM

 

< Wróć do listy raportów