JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o postawieniu w stan likwidacji spółki zależnej JHM 1 Sp. z o.o.

Data sporządzenia:

04.07.2022

Numer raportu:

ESPI03/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o postawieniu w stan likwidacji spółki zależnej JHM 1 Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie o podjęciu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej JHM 1 Sp. z o.o. (dalej: Spółka) o rozwiązaniu i postawieniu przedmiotowej Spółki w stan likwidacji z dniem 1 lipca 2022 roku. W związku z tym obecna nazwa Spółki brzmi: JHM 1 Sp. z o.o. w likwidacji.

Na likwidatora Spółki został powołany jednoosobowo pan Wacław Jankowski.

Równocześnie Emitent informuje, iż likwidacja spółki zależnej JHM 1 Sp. z o.o. należy do procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD, o którym podmiot wiodący – MIRBUD S.A. informował raportami bieżącymi nr 36/2020 oraz 41/2021.

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów