JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

6 grudnia 2018

Podsumowanie sprzedaży w listopadzie

Liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych na koniec listopada (umowy nieujęte w przychodach): 149.

W aktualnej ofercie sprzedaży JHM DEVELOPMENT S.A. pozostają 132 gotowe mieszkania oraz 710 będących w trakcie budowy.