JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

6 lutego 2020

Podsumowanie sprzedaży i postępu prac w styczniu 2020 r.

Sprzedaż mieszkań i lokali handlowo-usługowych w styczniu 2020 r.:

 

Postęp prac na budowach w styczniu 2020 r.: