JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B

Data sporządzenia:

17.02.2021

Numer raportu:

EBI02/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B

Podstawa prawna:

§ 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje o dokonaniu w dniu 15 lutego 2021 roku przedterminowego wykupu obligacji serii B w liczbie 1441 sztuk. Tym samym Emitent informuje, iż obligacje serii B uległy całkowitemu umorzeniu.

 

Podpisy osób reprezentujących:
Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów