Serii D

Liczba obligacji 5.070
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000
Łączna wartość nominalna obligacji 5.070.000 zł
Dzień Emisji 16.10.2020r.
Dzień Wykupu 30.12.2023r.

W dniu 30 czerwca 2023 roku dokonano przedterminowego wykupu obligacji w liczbie 6.036 szt. Tym samym został dokonany całkowity wykup obligacji serii D.

Zabezpieczenie obligacji Niezabezpieczone
Cele emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta, w tym także na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie Emitenta lub na spłatę obligacji serii B
Dni płatności odsetek 30 grudnia 2020r., 30 marca 2021r., 30 czerwca 2021r., 30 września 2021r., 30 grudnia 2021r., 30 marca 2022r., 30 czerwca 2022r., 30 września 2022r., 30 grudnia 2022r., 30 marca 2023r., 30 czerwca 2023 r., 30 września 2023 r., 30 grudnia 2023 r.
Oprocentowanie WIBOR 3M + marża. Naliczane w następujących po sobie kwartalnych okresach odsetkowych
Catalyst Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW