Serii A

Liczba obligacji 11
Wartość nominalna jednej obligacji 1 000 000 zł
Łączna wartość nominalna obligacji 11 000 000
Dzień Emisji 05.05.2011 r.
Dzień Wykupu 05.05.2014 r.
Zabezpieczenie obligacji Niezabezpieczone
Cele emisji Finansowanie zakupu działek i realizacja bieżących inwestycji deweloperskich
Dni płatności odsetek Każdy dzień przypadający na 7 dni przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego Obligacji Zamiennych
Oprocentowanie Zmienne WIBOR 3M + marża. Naliczane w następujących po sobie kwartalnych okresach odsetkowych
Catalyst Obligacje nie były przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW i ASO BONDSPOT