Zarząd

KAJA MIRGOS – KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją w zakresie finansów przedsiębiorstw, jest również laureatką prestiżowych konkursów z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada międzynarodowy tytuł Certified Financial Analyst (CFA), jest również członkiem stowarzyszonym organizacji Associaton of Chartered Certified Accountants (ACCA). Swoją dotychczasową karierę zawodową rozwijała w firmach doradczych i konsultingowych, m.in w Ernst & Young Polska. Posiada doświadczenie w zakresie analizy strategicznej, wycen przedsiębiorstw oraz przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości.

Z JHM DEVELOPMENT S.A. związana jest od roku 2014. W spółce pełniła rolę Dyrektora ds. Rozwoju odpowiadając za przygotowanie i koordynację projektów deweloperskich oraz organizację procesu sprzedaży. Z dniem 17 lipca 2024 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki.

REGINA BISKUPSKA

Wiceprezes Zarządu

Ukończyła Politechnikę Łódzką (Wydział Budownictwa i Architektury), uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Przedsiębiorstwie Budowlanym PREFABUD, dalej zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując firmie FAMBUD, w Urzędzie Rejonowym w Skierniewicach, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach oraz od 2007 roku w MIRBUD S.A. Od 2008 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa JKHM DEVELOPMENT S.A.

JERZY MIRGOS

Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie w zarządzaniu firmami działającymi w sektorze budownictwa zdobywał już od 1985 roku, pracując m.in. na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest ze spółką MIRBUD, w której w ostatnich latach zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, odpowiadającego m.in. za strategię działania i dalszy rozwój. W 2008 roku założył spółkę JHM DEVELOPMENT, w której jest w sposób pośredni akcjonariuszem większościowym. Jako największy swój sukces zawodowy uważa stworzenie prężnie działającej Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz wprowadzenie dwóch spółek; MIRBUD S.A. i JHM DEVELOPMENT S.A. na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

DOROTA GRZECZYŃSKA

Członek Zarządu

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w księgowości, na stanowisku Głównego Księgowego pracuje od 2011 roku. Pani Dorota Grzeczyńska pracuje w JHM DEVELOPMENT S.A. od 2014 roku na stanowisku Głównego Księgowego. Od 2 stycznia 2020 roku do 16 lipca 2024 roku pełniła również funkcję prokurenta tej spółki. Z dniem 17 lipca 2024 roku została powołana do zarządu spółki oraz objęła stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.

SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI

Członek Zarządu

Pan Sławomir Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Budownictwa. Jest magistrem inżynierem budownictwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na kierowniczych stanowiskach w Spółce MIRBUD S.A. W latach 2005 – 2019 pełnił funkcje Kierownika Kontraktu oraz Dyrektora Technicznego w strukturach organizacyjnych MIRBUD S.A. Od 2019 roku związany jest ze spółką JHM DEVELOPMENT kierując oraz nadzorując przygotowanie i realizacje inwestycji deweloperskich. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Technicznego. Z dniem 17 lipca został powołany do zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.