Komitet audytu

W ramach struktury Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. funkcjonuje Komitet Audytu, wyodrębniony jako organ monitorujący, doradczy i opiniotwórczy działający kolegialnie na podstawie szczególnych przepisów prawa oraz Regulaminu Komitetu Audytu JHM DEVELOPMENT S.A.

Skład osobowy Komitetu Audytu:

Wiesław Krzysztof Kosonóg – Przewodniczący Komitetu Audytu

Spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także przesłanki niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku 2005/162/WE.

Radosław Niewiadomski – Sekretarz Komitetu Audytu

Spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także przesłanki niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku 2005/162/WE.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości

Andrzej Zakrzewski – Członek Komitetu Audytu

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Załącznik: Regulamin Komitetu Audytu