JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Skonsolidowany raport półroczny IH/2015 – oświadczenie Zarządu

Numer raportu:

IH/2015

Temat:

Oświadczenie Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu

Treść raportu:

< Wróć do listy raportów