JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

31 marca 2021

JHM DEVELOPMENT publikuje wyniki za 2020 rok

Zysk netto z działalności podstawowej wzrósł o 60% rok do roku, ale w ujęciu skonsolidowanym zanotowano jego spadek o 11%.

Początkowa niepewność i chwilowe wstrzymanie sprzedaży mieszkań JHM DEVELOPMENT w marcu, następnie utrzymujący się radykalny spadek przychodów z wynajmu powierzchni komercyjnych spółki zależnej MARYWILSKA 44 w ubiegłym roku budziły uzasadnione obawy o końcowy wynik finansowy Grupy. Czas pokazał, iż utrzymujące się na bardzo niskim poziomie oprocentowanie kredytów bankowych pobudziło popyt na mieszkania kupowane również w celach inwestycyjnych, co ma pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki z podstawowej działalności deweloperskiej. Natomiast na znaczne pogorszenie wyników finansowych spółki MARYWILSKA 44 w roku 2020 najsilniej przełożyła się pandemia wirusa COVID-19 i związane z nią ogólnokrajowe obostrzenia w zakresie działalności gospodarczej, w tym zakaz prowadzenia działalności handlowej dla większości sklepów w obiektach o powierzchni powyżej 2 000 m2 .

Prezentacja wyników jest dostępna tutaj: http://relacje.jhmdevelopment.pl/wp-content/uploads/2021/03/Y2020-prezentacja-inwestorska.pdf

Sprawozdanie roczne w całości zostało opublikowane tutaj: http://relacje.jhmdevelopment.pl/rodzaj/raporty-okresowe/