JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

14 maja 2021

Dobre wyniki za I kwartał br. JHM DEVELOPMENT

JHM DEVELOPMENT publikuje dziś wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku.

Po stronie przychodów ze sprzedaży spółka notuje wzrost rok do roku o 16 procent, zysk brutto wzrósł o 37 procent, a zysk netto o 38 procent. W pierwszym kwartale spółka sprzedała aktami notarialnymi 111 lokali mieszkalnych i usługowych, w tym okresie podpisano 121 umów przedwstępnych i deweloperskich.

Poniżej prezentujemy tabelę z wyszczególnieniem podstawowych danych finansowych za IQ 2021. Pełny skonsolidowany rozszerzony raport JHM DEVELOPMENT za I kwartał jest dostępny TUTAJ

JHM DEVELOPMENT działa na rynku deweloperskim na terenie całego kraju. Spółka realizuje inwestycje m.in. w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Koninie, Zakopanem.  W segmencie wynajmu powierzchni komercyjnych działają wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT spółka Marywilska 44 Sp. z o.o. w Warszawie, spółki JHM 1 Sp. z o.o. i JHM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.