JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2011 ROK

RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2011 

Przychody netto ze sprzedaży

34 669

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 707

Zysk (strata) brutto

2 466

Zysk (strata) netto

1 833

Aktywa razem

261 816

Kapitał własny

146 845

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,18 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,02 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2011

Przychody netto ze sprzedaży

70 799

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

10 960

Zysk (strata) brutto

6 780

Zysk (strata) netto

5 299

Aktywa razem

344 830

Kapitał własny

163 808

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,31 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,04