JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2016 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2016

II Q 2016

III Q 2016

 

Przychody netto ze sprzedaży

4 231

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

16
 


Zysk (strata) brutto

949


Zysk (strata) netto

989


Aktywa razem

321 937

 

Kapitał własny

271 490


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

3,92


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,01


 

 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2016

II Q 2016

III Q 2016

 

Przychody netto ze sprzedaży

13 673


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 626


Zysk (strata) brutto

2 142


Zysk (strata) netto

1 772


Aktywa razem

398 270


Kapitał własny

306 412


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

4,43


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,03