JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2012 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2012

II Q 2012

III Q 2012

 

Przychody netto ze sprzedaży

3 565

10 488

4 874


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

167

657

448


Zysk (strata) brutto

43

476

343


Zysk (strata) netto

101

314

286


Aktywa razem

269 450

279 066

294 824


Kapitał własny

146 946

147 260

147 546


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,176

1,178

1,180


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,000

0,001

0,002


 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2012

II Q 2012

III Q 2012

 

Przychody netto ze sprzedaży

11 470

18 469

13 233


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 397

2 304

2 449


Zysk (strata) brutto

315

1 140

1 366


Zysk (strata) netto

289

854

1 121


Aktywa razem

354 396

374 515

388 985


Kapitał własny

159 636

160 647

161 69


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,277

1,285

1,294


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,002

0,007

0,009