JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2011 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2011

II Q 2011

III Q 2011

IV Q 2011

Przychody netto ze sprzedaży

14 205

8 876

4 888

6 700

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 835

- 150

866

-756

Zysk (strata) brutto

2 199

- 327

390

291

Zysk (strata) netto

1 712

-73

206

59

Aktywa razem

217 169

224 741

238 068

261 780

Kapitał własny

147 324

147 252

146 859

146 916

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,179

1,178

1,175

1,175

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,014

-0,001

0,002

0,000

 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2011

II Q 2011

III Q 2011

IV Q 2011

Przychody netto ze sprzedaży

24 113

17 165

14 023

15 798

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 174

1 325

3 508

1 160

Zysk (strata) brutto

3 688

128

1 990

1 182

Zysk (strata) netto

2 883

128

1 525

708

Aktywa razem

302 175

310 308

323 505

344 764

Kapitał własny

157 790

158 028

158 821

159 529

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,262

1,264

1,271

1,276

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,023

0,001

0,012

0,006