JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Emitenta

Data sporządzenia:

20.10.2020

Numer raportu:

EBI04/2020

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 października wpłynęły do Spółki zawiadomienia od pani Reginy Biskupskiej, osoby pełniącej w spółce obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu oraz od pana Sławomira Sidlarskiego, osoby pełniącej w spółce obowiązki zarządcze – Członka Zarządu, sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.

Przedmiotowe powiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Kaja Mirgos-Kwiatkowska – Członek Zarządu

Dorota Grzeczyńska – Prokurent

Powiadomienie o transakcji Regina Biskupska

Powiadomienie o transakcji Slawomir Siedlarski

< Wróć do listy raportów