JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Data sporządzenia:

20.10.2017

Numer raportu:

RB15/2017

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 20 października 2017 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

< Wróć do listy raportów