JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2022 roku

Data sporządzenia:

15.11.2022

Numer raportu:

EBI06/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 11.3 Warunków Emisji Obligacji Serii C/D.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Skierniewicach przekazuje w załączeniu skonsolidowany rozszerzony raport okresowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

 

Osoby reprezentujące podmiot:
Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów