JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Raport okresowy spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku

Data sporządzenia:

15.11.2023

Numer raportu:

EBI09/2023

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Raport okresowy spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku

Podstawa prawna:

§ 11.3 Warunków Emisji Obligacji Serii C/D.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Skierniewicach przekazuje w załączeniu raport okresowy spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów