JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

POWRÓT AKCJI DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE NOTOWAŃ CIĄGŁYCH.

Data sporządzenia:

29.12.2014

Numer raportu:

57/2014

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

POWRÓT AKCJI DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE NOTOWAŃ CIĄGŁYCH.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2014 roku dotyczącym dokonania okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW na nowych zasadach, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) informuje, że począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2015 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Emitenta na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych.
Powyższe jest konsekwencją umieszczenia Emitenta ze średnim kursem akcji 1,98 PLN w wykazie spółek stanowiących załącznik do ww. komunikatu Zarządu GPW p.n.: „Spółki, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-29 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-12-29 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu
< Wróć do listy raportów