JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Lista akcjonariuszy posiadającycj co najmniej 5% głosów na ZWZA

Data sporządzenia:

31.05.2019

Numer raportu:

RB07/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 31 maja 2019 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 31 maja 2019 roku:

 

  1. MIRBUD S.A.

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 59.707.787

% udział w liczbie głosów na ZWZA – 91,69%

% udział w ogólnej liczbie głosów – 86,28%

 

  1. JERZY MIRGOS

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 4.305.000

% udział w liczbie głosów na ZWZA – 6,61%

% udział w ogólnej liczbie głosów – 6,22%

 

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów