JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2015 roku

Data sporządzenia:

02.10.2015

Numer raportu:

RB30/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2015 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i umów przedwstępnych.

W miesiącu wrześniu 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 29 lokali,
w tym:

– mieszkania 24

– garaże 5

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 174 lokale,
w tym:

– mieszkania 141

– garaże 33

Na dzień 30 września 2015 roku Emitent posiadał 62 zawarte umowy przedwstępne/ deweloperskie
w tym:

– mieszkania 37

– garaże 25

< Wróć do listy raportów