JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o sprzedaży lokali w październiku 2015 roku

Data sporządzenia:

03.11.2015

Numer raportu:

RB31/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2015 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i umów przedwstępnych.

W miesiącu październiku 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 28 lokali,
w tym:

– mieszkania 18

– garaże 10

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 202 lokale,
w tym:

– mieszkania 159

– garaże 43

Na dzień 31 października 2015 roku Emitent posiadał 59 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich.
w tym:

– mieszkania 39

– garaże 20

< Wróć do listy raportów