JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2015 roku

Data sporządzenia:

02.03.2015

Numer raportu:

RB09/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2015 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i umów przedwstępnych.

W miesiącu lutym 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 13 lokali,
w tym:
– mieszkania 12
– garaże 1

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 28 lokal
w tym:
– mieszkania 25
– garaże 3

Na dzień 28 lutego 2015 Emitent posiadał 29 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich
w tym:
– mieszkania 24
– garaże 5

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2015-03-02 Halina Mirgos – Prezes Zarządu
2015-03-02 Jerzy Mirgos – Wiceprezes Zarządu

< Wróć do listy raportów