JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2015 roku

Data sporządzenia:

04.12.2015

Numer raportu:

RB33/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2015 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i umów przedwstępnych.

W miesiącu listopadzie 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 14 lokali,
w tym:

– mieszkania 11

– garaże 3

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 216 lokale,
w tym:

– mieszkania 170

– garaże 46

Na dzień 30 listopada 2015 roku Emitent posiadał 78 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich.
w tym:

– mieszkania 52

– garaże 26

< Wróć do listy raportów