JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Data sporządzenia:

12.07.2019

Numer raportu:

RB11/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent„) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 Emitent otrzymał powiadomienie od MIRBUD S.A. – osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Jerzym Mirgos, Wiceprezesem Zarządu Emitenta, o transakcjach zakupu akcji Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. dokonanych w dniu 12 lipca 2019 r.

 

Treść powiadomienia o dokonanych transakcjach stanowi załącznik do niniejszego raportu, dostępny do pobrania pod linkiem: http://relacje.jhmdevelopment.pl/wp-content/uploads/2019/07/powiadomienie-o-transakcjach.pdf

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów