JHM Development

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2011 ROK

 

SPÓŁKA JHM DEVELOPMENT S.A.

Wskaźniki finansowe

2011

Rentowność sprzedaży brutto

13,7 %

Rentowność sprzedaży netto

5,3 %

Rentowność kapitału własnego

1,2 %

Wskaźnik płynności bieżącej

5,2    

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

44 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

4,1    

 

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT

Wskaźniki finansowe

2011

Rentowność sprzedaży brutto

18,3 %

Rentowność sprzedaży netto

7,5 %

Rentowność kapitału własnego

3,2 %

Wskaźnik płynności bieżącej

3,8    

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

52 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

2,2