JHM Development

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK

SPÓŁKA JHM DEVELOPMENT S.A.

Wskaźniki finansowe

2010

Rentowność sprzedaży brutto

16,5 % 

Rentowność sprzedaży netto

11,4 %

Rentowność kapitału własnego

5,6 %

Wskaźnik płynności bieżącej

3,2    

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

50 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

3,5   


GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT

Wskaźniki finansowe

2010

Rentowność sprzedaży brutto

16,5 % 

Rentowność sprzedaży netto

29,7 %

Rentowność kapitału własnego

12,9 %

Wskaźnik płynności bieżącej

2,0    

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

61 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

1,6