JHM Development

WŁADZE SPÓŁKI

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Ukończyła Politechnikę Łódzką (Wydział Budownictwa i Architektury), uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie  Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Przedsiębiorstwie Budowlanym PREFABUD, dalej zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując firmie FAMBUD, w Urzędzie Rejonowym w Skierniewicach, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach oraz od 2007 roku w MIRBUD S.A.. Od 2008 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji w JHM DEVELOPMENT S.A.

 

Jerzy Mirgos – Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie w zarządzaniu firmami działającymi w sektorze budownictwa zdobywał już od 1985 roku, pracując m.in. na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest ze spółką MIRBUD, w której w ostatnich latach zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, odpowiadającego m.in. za strategię działania i dalszy rozwój. W 2008 roku założył spółkę JHM DEVELOPMENT, w której jest w sposób pośredni akcjonariuszem większościowym. Jako największy swój sukces zawodowy uważa stworzenie prężnie działającej Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz wprowadzenie dwóch spółek; MIRBUD S.A. i JHM DEVELOPMENT S.A. na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Od 19 czerwca 2012r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

 

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

Ukończył Politechnikę Warszawską o kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, uzyskując tytuł magistra inżyniera organizacji produkcji. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Ernst & Young Academy of Business, Executive Studies in Finance w zakresie finansów oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1988 roku w spółce kapitałowej SIMPLE S.A., w której pełnił również funkcję Członka Zarządu. Następnie pracował w THULE Sp. z o.o.,  gdzie był Dyrektorem Finansowym. Od 2009 roku prowadził indywidulaną działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów w zakresie doradztwa finansowego.  Od 2012 roku pan Sławomir Siedlarski związany jest z JHM DEVELOPMENT S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.