JHM Development

RADA NADZORCZA JHM DEVELOPMENT S.A.

Dariusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Wydział Filologiczny, na kierunku filologia romańska, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej. Dodatkowo Pan Dariusz Jankowski ukończył aplikację adwokacką.
Obecnie Pan Dariusz Jankowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Dariusz Jankowski z siedzibą w Łodzi (90-410), przy ul. Piotrkowskiej 29.

Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Rady Nadzorczej


Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania (specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw), uzyskując tytuł magistra. Ponadto Pani Agnieszka Bujnowska złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007).

Waldemar Borzykowski - Członek Rady Nadzorczej


Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przez 13 lat pracował jako Skarbnik Miasta w Urzędzie Miasta Skierniewice

Agnieszka Mazur -  Członek Rady Nadzorczej


Posiada wykształcenie wyższe. Pani Agnieszka Mazur ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Dodatkowo Pani Agnieszka Mazur ukończyła aplikację radcowską i obecnie jest radcą prawnym.

Andrzej Zakrzewski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Wydział Mechaniczny - kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów). Uzyskał tytuł magistra inżyniera. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Handlowym PADER Sp. z o.o.

Wiesław Krzysztof Kosonóg - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej  Szkoły  Ekonomiczno - Humanistycznej  w  Skierniewicach, Wydział Administracji w specjalności administracja publiczna oraz Wyższej  Szkoły  Gospodarki  Krajowej  w  Kutnie, Wydział Europeistyki w specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.  Posiada ponad 30 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, a także wieloletni członek rad nadzorczych, w tym: II i III kadencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; członek rady Łódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi; Członek i przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO - Spółka z o.o. w Brzeznej w okresie realizacji przez spółkę planu restrukturyzacji i stabilizacji sytuacji finansowej. Był również Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, v-ce przewodniczący komisji rewizyjnej i v-ce przewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Ostatnio pracował na stanowisku prezesa jednoosobowego zarządu spółki w Kwiaciarskim Zakładzie Doświadczalnym IO - Nowy Dwór Spółka z o.o.

Radosław Niewiadomski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu.