JHM Development

JHM DEVELOPMENT S.A.

 • Unii Europejskiej 18
  96-100  Skierniewice

  Tel: 46 833 95 89
  Fax: 46 833 61 28
  E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl

  NIP: 8361812427
  REGON: 100522155

  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372753, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i wpłacony 173.000.000 zł