JHM Development

Raporty bieżące

31/2016 Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo osiedle „Okrzejówka” w Żyrardowie

22 Gru 2016

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 roku zawarł z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o ...

więcej

30/2016 Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2016 roku

02 Gru 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

27/2016 K Korekta Raportu nr 27 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach

15 List 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A.(dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2016 dokonuje korekty raportu  poprzez dołączenie skanu zawiadomienia otrzymanego w dniu 29września 2016 roku od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji  zwykłych ...

więcej

25/2016 K Korekta Raportu nr 25 w sprawie informacjio otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach..

15 List 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A.(dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 25/2016 dokonuje korekty raportu  poprzez dołączenie skanu zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 września 2016 r. od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji ...

więcej

29/2016 Informacja o sprzedaży lokali w październiku 2016 roku

04 List 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

28/2016 Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2016 roku

04 Paź 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

27/2016 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okazic

29 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji  zwykłych na ...

więcej

26/2016 Podpisanie umów z bankiem na finansowanie inwestycji

27 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosownie do treści  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że w dniu 26 września 2016r zostały zawarte z Bankiem Polskiej ...

więcej

25/2016 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okazic

21 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 21 września 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji  zwykłych na ...

więcej

24/2016 Okres zamknięty

21 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR informuje, że w związku ze zmianą obowiązujących przepisów i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – „okresem ...

więcej

23/2016 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

06 Wrze 2016

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne informuje, iż w dniu 05 września 2015 roku zawarł z MIRBUD S.A. z siedzibą w ...

więcej

22/2016 Informacja o sprzedaży lokali w sierpniu 2016 roku

02 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

21/2016 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT

12 Sier 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosownie do treści  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR przekazuje korektę prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w latach ...

więcej

20/2016 Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku

08 Sier 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”, "Emitent") stosownie do treści  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że przygotowując raport Spółki JHM DEVELOPMENT S.A ...

więcej

19/2016 Informacja o sprzedaży lokali w lipcu 2016 roku

04 Sier 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

18/2016 Informacja o sprzedaży lokali w czerwcu 2016 roku

01 Lip 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

17/2016 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych

29 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści  art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami  finansowymi  informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie ...

więcej

16/2016 Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ...

więcej

15/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonar.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 czerwca 2016 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

14/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7), pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

13/2016 Informacja o sprzedaży lokali w maju 2016 roku

02 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

12/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

31 Maj 2016

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami ...

więcej

11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18 Maj 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 17 czerwca 2016 roku

 

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

10/2016 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

16 Maj 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

9/2016 Informacja o sprzedaży lokali w kwietniu 2016 roku

05 Maj 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

8/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Wiceprezesa Zarządu

08 Kwie 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jerzego Mirgos, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, transakcji nabycia 36 658 akcji Emitenta  podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 kwietnia ...

więcej

7/2016 Informacja o sprzedaży lokali w marcu 2016 roku

05 Kwie 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

6/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Wiceprezesa Zarządu

01 Kwie 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jerzego Mirgos, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, transakcji nabycia 27 000 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 31 ...

więcej

5/2016 Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku

03 Marz 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

4/2016 Informacja o sprzedaży lokali w styczniu 2016 roku

05 Luty 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

3/2016 Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

12 Sty 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

2/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Wiceprezesa Zarządu

11 Sty 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jerzego Mirgos, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, transakcji nabycia 66 000 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 08 ...

więcej

1/2016 Informacja o sprzedaży lokali w grudniu 2015 roku

05 Sty 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej