JHM Development

Raporty bieżące

35/2015 Rezygnacja osoby zarządzającej

31 Gru 2015

JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papier ...

więcej

34/2015 K Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

28 Gru 2015

Zarząd JHM Development  S.A., na skutek ujawnienia w treści raportu bieżącego nr 34/2015 oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje niniejszym jego korekty. Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 ...

więcej

34/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

23 Gru 2015

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

33/2015 Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2015 roku

04 Gru 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

32/2015 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

04 List 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

31/2015 Informacja o sprzedaży lokali w październiku 2015 roku

03 List 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

30/2015 Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2015 roku

02 Paź 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

29/2015 K Informacja o sprzedaży lokali w sierpniu 2015 roku

07 Wrze 2015

Zarząd JHM Development  S.A., na skutek ujawnienia w treści raportu bieżącego nr 29/2015 błędu redakcyjnego dokonuje niniejszym jego korekty. Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi ...

więcej

29/2015 Informacja o sprzedaży lokali w sierpniu 2015 roku

03 Wrze 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

28/2015 Informacja o sprzedaży lokali w lipcu 2015 roku

05 Sier 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

27/2015 Rejestracja przez sąd zmian w Statucie JHM DEVELOPMENT S.A. oraz tekst jednolity Statutu.

07 Lip 2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd JHM DEVELOPMENT ("Spółka") informuje o ...

więcej

26/2015 Informacja o sprzedaży lokali w czerwcu 2015 roku

03 Lip 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

25/2015/K Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej JHM Development S.A.

30 Czerw 2015

Zarząd JHM Development  S.A., na skutek ujawnienia w treści raportu bieżącego nr 25/2015 błędu redakcyjnego dokonuje niniejszym jego korekty. Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:
Zarząd JHM Development  S.A., informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w ...

więcej

25/2015 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej JHM Development S.A.

26 Czerw 2015

Zarząd JHM Development  S.A., informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, działając na podstawie §22 ust.1 Statutu JHM Development S.A., w związku z wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JHM Development S.A. składu ...

więcej

24/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. 12.06.2015

12 Czerw 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 12 czerwca 2015 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

23/2015 Treść uchwał podjętych przez ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 12 czerwca 2015 roku ...

12 Czerw 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

22/2015 Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

12 Czerw 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Spółka), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papier ...

więcej

21/2015 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

08 Czerw 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

20/2015 Informacja o sprzedaży lokali w maju 2015 roku

02 Czerw 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

19/2015 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

21 Maj 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (t.j. Dz. U z 2014r., poz ...

więcej

18/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21 Maj 2015

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 133) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków ...

więcej

17/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

15 Maj 2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 12 czerwca 2015 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

16/2015 Informacja o sprzedaży lokali w kwietniu 2015 roku

04 Maj 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

15/2015 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

30 Kwie 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych ...

więcej

14/2015 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

30 Kwie 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych ...

więcej

13/2015 Informacja o sprzedaży lokali w marcu 2015 roku

03 Kwie 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

12/2015 Podpisanie kolejnej umowy kredytowej z Alior Bank S.A.

01 Kwie 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

11/2015 Informacja o powołaniu członków Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

27 Marz 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

10/2015 Prognozy wyników finansowych Grupy JHM w latach 2015-2017

12 Marz 2015

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami ...

więcej

9/2015 Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2015 roku

02 Marz 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

8/2015 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji

12 Luty 2015

Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. i na podstawie §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i ...

więcej

7/2015 Rejestracja akcji serii A2 przez GPW

10 Luty 2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr ...

więcej

6/2015 Warunkowa rejestracja akcji serii A2 w KDPW

05 Luty 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 79/15 z dnia 4 lutego 2015 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 41.702.500 ...

więcej

5/2015 Informacja o sprzedaży lokali w styczniu 2015 roku

04 Luty 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

4/2015 Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie akcji serii A2 w depozycie

29 Sty 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 ...

więcej

3/2015 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

28 Sty 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28.01.2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej – Wiceprezesa Zarządu Jerzego Mirgos o  następujących transakcjach zawartych na akcjach Emitenta w roku 2014:    

1. transakcje zawarte ...

więcej

2/2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.

28 Sty 2015

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o następujących ...

więcej

1/2015 Informacja o sprzedaży lokali w grudniu 2014 roku

07 Sty 2015

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej