JHM Development

Raporty bieżące

26/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

20 Gru 2013

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

25/2013 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w listopadzie 2013 roku

05 Gru 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

24/2013 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w październiku 2013 roku

06 List 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

23/2013 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali we wrześniu 2013 roku

04 Paź 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

22/2013 Zawarcie znaczącej umowy

27 Wrze 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków ...

więcej

21/2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

12 Wrze 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") informuje o otrzymaniu informacji, że w dniu 03 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego JHM 3 ...

więcej

20/2013 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w sierpniu 2013 roku

05 Wrze 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

19/2013 Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz spółki zależnej

14 Sier 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o zawarciu przez Emitenta ...

więcej

18/2013 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w lipcu 2013 roku

02 Sier 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

17/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

02 Lip 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

16/2013 Rozwiązanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

04 Czerw 2013

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych ...

więcej

15/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

04 Czerw 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

14/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu

27 Maj 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ...

więcej

13/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari

27 Maj 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 27 maja 2013 roku:

1. MIRBUD S.A.

Liczba głosów ...

więcej

12/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

13 Maj 2013

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

11/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

06 Maj 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

10/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach

25 Kwie 2013

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w ...

więcej

9/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

04 Kwie 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

8/2013 Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

03 Kwie 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, iż w związku
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmian do treści "Dobrych Praktyk Sp ...

więcej

7/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

13 Marz 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

6/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

05 Luty 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

5/2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

19 Sty 2013

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

4/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

07 Sty 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

3/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

07 Sty 2013

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

2/2013 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

07 Sty 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 07.01.2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, powołanego uchwałą nr XXVI/2012 Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki, o następujących transakcjach zawartych ...

więcej

1/2013 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

04 Sty 2013

Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 285, poz ...

więcej