JHM Development

Raporty bieżące

31/2012 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej

21 Gru 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

30/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym na rzecz spółki zal.

21 Gru 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

29/2012 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym na rzecz spółki zależnej

19 Gru 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

28/2012 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

06 Gru 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i um ...

więcej

27/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

15 List 2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

26/2012 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali

12 List 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT SA (dalej: „Emitent”) w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi, oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania informuje, że w okresach comiesięcznych będzie publikował w formie raportów bieżących dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów ...

więcej

25/2012 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym na rzecz spółki zależnej

30 Paź 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportów ...

więcej

24/2012 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej

30 Paź 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

23/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

26 Paź 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") informuje o otrzymaniu informacji, że w dniu 25 października 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego JHM 2 ...

więcej

22/2012 Zawarcie znaczącej umowy

25 Paź 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Spółka” lub "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących ...

więcej

21/2012 Zawarcie znaczącej umowy

01 Paź 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

20/2012 Powołanie Komitet Audytu.

26 Wrze 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 25 września 2012 roku działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych ...

więcej

19/2012 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.

19 Wrze 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o ...

więcej

18/2012 Rejestracja spółki zależnej Emitenta: JHM 3 Sp. z o.o.

17 Sier 2012

Na podstawie art.154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent"), informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 14.08.2012r., doręczonym w dniu dzisiejszym, zarejestrowana ...

więcej

17/2012 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

16 Lip 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16.07.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną - Prezes Zarządu JHM DEVELOMENT S.A. Halinę Mirgos. Zgodnie z ...

więcej

16/2012 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta na GPW

27 Czerw 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) informuje, iż zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. w Poznaniu umowę, na mocy której od dnia 26 czerwca 2012 roku Dom Maklerski BZ WBK S.A. w Poznaniu pełni funkcję animatora ...

więcej

15/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

19 Czerw 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 19 czerwca 2012 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

14/2012 Powołanie szóstego członka Rady Nadzorczej

19 Czerw 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez ...

więcej

13/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

19 Czerw 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

12/2012 Rozszerzenie składu Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

19 Czerw 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej jako "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz ...

więcej

11/2012 Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

30 Maj 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków ...

więcej

10/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

23 Maj 2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach na dzień 19 czerwca 2012 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w ...

więcej

9/2012 Umowa kredytowa

23 Maj 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

8/2012 Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

30 Kwie 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ...

więcej

7/2012 Zawarcie drugiej przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości w celu wybudowania obiektów handlowych

18 Kwie 2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 08.03.2012r., Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (dalej: Emitent), informuje, że w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 07.03.2012r., w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ...

więcej

6/2012 Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości w celu wybudowania obiektów handlowych

05 Kwie 2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 08.03.2012r., Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (dalej: Emitent), informuje, że w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 07.03.2012r., w dniu 04.04.2012r. została ...

więcej

5/2012 Rejestracja spółki zależnej Emitenta: JHM 2 Sp. z o.o.

22 Marz 2012

Na podstawie art.154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent"), informuje, że w dniu 22.03.2012r. zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia ...

więcej

4/2012 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zawarta przez Emitenta.

08 Marz 2012

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07.03.2012r., pomiędzy Emitentem jako Kupującym a Master Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Sprzedający) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży (dalej: Umowa) z ...

więcej

3/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

13 Sty 2012

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

2/2012 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

10 Sty 2012

Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 285, poz ...

więcej

1/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach JHM DEVELOPMENT S.A przesłane przez osobę zobowiązaną.

10 Sty 2012

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o ...

więcej