JHM Development

Raporty bieżące

13/2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. dnia 11.05.2018

11 Maj 2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 11 maja 2018 roku

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 11 maja 2018 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 56.702.500
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 92,78%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 81,94%

2. JERZY MIRGOS
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 4.305.000
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 7,04%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 6,22%

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Regina Biskupska - Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu