JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK


RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2012

Przychody netto ze sprzedaży

40 824

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

6 360

Zysk (strata) brutto

6 227

Zysk (strata) netto

5 040

Aktywa razem

282 123

Kapitał własny

151 885

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,22

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,04


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2012

Przychody netto ze sprzedaży

74 265

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

16 257

Zysk (strata) brutto

11 367

Zysk (strata) netto

9 151

Aktywa razem

392 792

Kapitał własny

172 959

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,38

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,07