JHM Development

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2104 ROK

SPÓŁKA JHM DEVELOPMENT S.A.

Wskaźniki finansowe

2014

Rentowność sprzedaży brutto

9,5 %

Rentowność sprzedaży netto

5,0 %

Rentowność kapitału własnego

1,0 %

Wskaźnik płynności bieżącej

11,7  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

7 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

2,4  


GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT

Wskaźniki finansowe

2014

Rentowność sprzedaży brutto

14,9 %

Rentowność sprzedaży netto

7,7 %

Rentowność kapitału własnego

2,3 %

Wskaźnik płynności bieżącej

5,1  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

20 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

1,8