JHM Development

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2013 ROK

SPÓŁKA JHM DEVELOPMENT S.A.

Wskaźniki finansowe

2013

Rentowność sprzedaży brutto

4,1 %

Rentowność sprzedaży netto

12,3 %

Rentowność kapitału własnego

0,7 %

Wskaźnik płynności bieżącej

4,5  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

46 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

2,9  


GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT

Wskaźniki finansowe

2013

Rentowność sprzedaży brutto

17,0 %

Rentowność sprzedaży netto

10,1 %

Rentowność kapitału własnego

3,6 %

Wskaźnik płynności bieżącej

3,2  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

55 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

1,8