JHM Development

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2012 ROK

SPÓŁKA JHM DEVELOPMENT S.A.

Wskaźniki finansowe

2012

Rentowność sprzedaży brutto

9,0 %

Rentowność sprzedaży netto

12,3 %

Rentowność kapitału własnego

3,3 %

Wskaźnik płynności bieżącej

5,4   

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

46 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

3,5   


GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT

Wskaźniki finansowe

2012

Rentowność sprzedaży brutto

14,5 %

Rentowność sprzedaży netto

12,3 %

Rentowność kapitału własnego

5,3 %

Wskaźnik płynności bieżącej

3,4   

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

56 %

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

1,9