JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2015 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2015

II Q 2015

III Q 2015

 

Przychody netto ze sprzedaży

7 970

13 197

10 639

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

529

1 857

688


Zysk (strata) brutto

488

1 788

703


Zysk (strata) netto

394  1 467

553


Aktywa razem

285 697

292 068

292 887

 

Kapitał własny

267 851

269 319

269 872


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

69 200

69 200


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

3,87

3,89

3,90


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,01

0,03

0,03


 

 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2015

II Q 2015

III Q 2015

 

Przychody netto ze sprzedaży

17 263

22 272

20 131


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 965

3 614

2 651


Zysk (strata) brutto

2 632

3 284

2 158


Zysk (strata) netto

2 113

2 443

1 669


Aktywa razem

372 350

375 637

376 703


Kapitał własny

299 342

301 784

303 453


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

69 200

69 200


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

4,33

4,36

4,39


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,03

0,07

0,09