JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2014 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2014

II Q 2014

III Q 2014

 

Przychody netto ze sprzedaży

8 070

12 956

20 026


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

471

1 070

2 538


Zysk (strata) brutto

305

967

2 232


Zysk (strata) netto

245

775

1 803


Aktywa razem

282 457

278 728

294 233


Kapitał własny

153 146

153 921

267 879


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

346 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,23

1,3

0,77


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,00

0,01

0,02


 

 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2014

II Q 2014

III Q 2014

 

Przychody netto ze sprzedaży

16 950

25 947

22 892


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 779

4 147

3 048


Zysk (strata) brutto

1 722

3 050

2 140


Zysk (strata) netto

1 377

2 462

1 428


Aktywa razem

393 872

386 839

374 269


Kapitał własny

180 709

183 171

296 753


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

346 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,45

1,47

0,86


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,01

0,02

0,04